A´nári ka náriliami O´ma-i´Kayé I´róro re´étzika ritusíami

CHUKABO NÍLI ÉCHI MÁPU NÁRIWAMI JU: O´wí´ka 16 rawé jebréro suwénika 7 rawé márso metzá
Chu ikí nokali bochiwa échi oselí mápu animéa:

6,828

Chu ikí nokali échi oselí bochiwa we nalí tási namúti aníli:

274

Chu ikí ayéna a ani chu ríka níma:

6,554

Échi jarécho mápu ayéna a bochiwali oselí ayéna a aníli nalí ke tási alá machiká aníli:

2,328

Échi jarécho mápu ayéna a bochiwali oselí ayéna a aníli chu riká olabo áli chu riká nísa re:

4,226

CHU RIKÁ NÍLI ANI ANÍLI ÉCHI MÁPU NIJILI ÉCHI RAÍCHALI:

1. ’Átza mo ikií píri ju…

2. ’Átza mujé pe siné kaáchi ‘a eyéniki…

3. ’Átza mujé katúi ma-pu i’ go’ná Chiwáwa ‘a re’étoka nokibóa...

4. ’Átza mujé ga´lá niraá si é’nima ‘échi kuúchi go’ná...

5. ’Átza mujé mayé che pe ba’óriliami ju...

6. ’Átza mujé ikií ma-pu suwé oliwámi ju namúti jaákami...

Chu ikí nili, échi naréliwami, chu rika nísa re, aniwámi, mápu alí échi naríwachi échi nariwámi sinéami, a bela chapika nokáli échi mépu animeé cho.

Aniwámi, chu riká níma, alí chu riká nísa re, anika nokáli.

Aniwámi, chu riká níma, alí chu riká nísa re, anika nokáli

Acerca de la consulta..


Bilé A’nári ka Náriliami O’ma-kayé bilé nokiwámi ju kíti chi ná’ti machibóa chu yéri raí’tzali nejaá retéwi ma-pu i’ go’ná Chiwáwa i’chúri mi kawichíchi e’peré tu, joré raí’tzali wabé natéami kítira, kíti ‘échi wé’ala nulámi ‘ayéna je r’egá cho taráma. Raí’tzali ma-pu ikí bijaní je r’egá nokírachi Náriliami O’ma-kayé ke jiwérali nulé ‘échi wé’alachi jáwami.

Je-pu na Náriliami O’ma-kayé Kawichíchi ‘a mo oméruma raí’tzali nijía, nokisáti aniyá a’li raí’tzali uchéa i’róro re’étziliachi ritusíwachi.


‘Ayápi náriliwami


¿’Átza mu ikií píri ju bilé Náriliami O’ma-kayé Kawichíchi?

Je-pu na kámi oliwámi kíti retéwi Chiwáwa go’ná e’peréami si aniká nokiméa, nijíma ma raí’tzali ma-pu ná’ti ku wachinábo joré iki retéwi chakémi nijiyúro.

Ma-pu ikií bujání ma olásiwa échi Náriliami O’ma-kayé pe rúami ju, ‘échi kíti ko, ke n’e jiwérali kámi kíti chapiméa wé’alachi jáwami.

¿Píri náriliwa?

Je ná’ti Náriliami O’ma-kayé Kawichíchi ‘a mo omérima nijía kímu raí’tzali, jorécho nokisáti ma i’róro re’étziliachi ritusíwachi kítira.

Aviso de Privacidad