Tukérume Yomá Ipa´Korume Ukáe Espectáculos Boisí Nenérerume

WAIKÁ OLÁO IJÍ TUKÉRUME: Stovhi 16 febrero mecha waiká 7 marzo mecha
Ke’ki ipa’korume a’pó toánieme tuímia:

6,828

Ipa’korume a’pó toátume na’pe kí tuyére:

274

Ipa’korume a’pó toária waáchi tuíre:

6,554

Ipa’korume a’pó toátume waáchi tuíre, na’pé kí nejiere naósari erime:

2,328

Ipa’korume a’pó toátume waáchi tuíre, eégo nejiere naósari erime:

4,226

ERIME CHIAME YOMÁ TUÍYAME:

1. Machinamú i’tábu jú uká…

2. Simirému piré rawé nenéremia uká…

3. Kawé maénamu uká’chi Chiwawa estado inemiru’ka olága uká…

4. Maénamu kawé jú uká kukúchi simeromia…

5. Maénamu uká inena erime ita’peri iniwa oláme…

6. Una’tánimu uká jú naéla nogiwame uká ajame…

Porcentaje asebame ukaretieme nejierume tuyega uká naósari erime iká oláo natiwala tukérume yomá ipa’korume.

Tuíyame nejierume toánieme waáchi naósari osi’tume.

Tuíyame nejierume toánieme waáchi naósari osi’tume.

Acerca de la consulta..


Piré Tukérume yomá ipa'korume ojeéme natiwala jú erime nete'tume machimia yomá tuérume uká ipa'korume na'kiwame iwá ojeéme Chiwawa Estado, ukáe kawé ojeémela, ukáretieme pamila inémela olámia. Uká kaju'kame uká'chi Tukérume yomá ipa'korume kaí nuláni uká ipa'korume erime pamila inochame olámia.

Uká'chi Tukérume yomá ojeéme natiwala ipa'korume nogima tuéga ukáretieme espectaculos taurinos.


Preguntas frecuentes


Machinamú i’tabu jú tukérume yomá ipa’korume iwá estado natiwala?

Ijí tukérume jú pire ita’peri nogiwame erime yomá ipa’korume ojeéme iwá we’é, tuína ita’peri a’pó na’kiria waáchi tuyena chire’ka nogimia olága ita’peri kawé kajumiru’ka ojeemeria yomá ipa’korume.

Uká tuiyame nejieme toátume waá tukérume yomá ipa’korume nete’tume jú oá tuíyame ere’ka ka’í oláni ita’peri erime nogimia buú pamila nuláme.

I’tabu tuína ijí tukérume?

En esta Consulta Pública Estatal podrás opinar y dar propuestas respecto a los espectáculos taurinos.

Aviso de Privacidad